बालीहरुको तत्थ्यांक विवरण
क्षेत्रफल (हेक्टर) उत्पादन (मे.टन) उत्पादकत्व (मे.टन/हे.)
0 0 0
डा‍‍.रवीन्द्र नाथ चौबे

डा‍‍.रवीन्द्र नाथ चौबे

प्रमुख

समिरसिंह बराई मगर

समिरसिंह बराई मगर

सूचना अधिकारी