परिचय

“ कृषक दाजुभाई तथा दिदीवहिनीहरूमा विशेष अनुरोध  ”

  • बिषादी प्रयोग गर्नु पूर्व प्राविधिकको अनिवार्य सल्लाह लिनु होस् ।
  • तालिम प्राप्त र ईजाजतपत्र प्राप्त विषादी खुद्रा बिक्रेताहरूबाट मात्र विषादी खरिद गर्नुहोस् ।
  • विषादी खरिद गर्दा पंजिकृत, सुरक्षित  र  प्रभावकारी विषादी छान्नुहोस् ।
  • पंजिकरण नभएकार प्रतिबन्धित विषादी बारे जानकारी राख्नुहोस र त्यस्ता विषादी खरिद नगर्नुहोस ।
  • विषादीको सुरक्षित तरिकाले भण्डारण गर्नु होस र  बालबच्चहरूको पहुँच देखि टाढा राख्नुहोस् ।
  • सही विषादी, सही मात्रामा, सही समयमा र सही तरिकाले प्रयोग गर्नुहोस् ।
  • विषादी चलाउँदा सुरक्षात्मक ........

Read More
शिव प्रसाद अर्याल

शिव प्रसाद अर्याल

(कार्यालय प्रमुख)
मनिषा पौडेल

मनिषा पौडेल

(कृषि प्रसार अधिकृत)
सबै हेर्नुहोस्
20780925 3rd बगर खेती 1005 सम्म बगर
20780925 3rd करार खेती WITH स्था तह
20780925 3rd रैथाने कोभिड सिचित क्षत्र
20780921-20781025 1005 सम्म मेवा सेमिहाईटेक साना मेसिन बदाम बेसार
सबै हेर्नुहोस्