परिचय

“ कृषक दाजुभाई तथा दिदीवहिनीहरूमा विशेष अनुरोध  ”

  • बिषादी प्रयोग गर्नु पूर्व प्राविधिकको अनिवार्य सल्लाह लिनु होस् ।
  • तालिम प्राप्त र ईजाजतपत्र प्राप्त विषादी खुद्रा बिक्रेताहरूबाट मात्र विषादी खरिद गर्नुहोस् ।
  • विषादी खरिद गर्दा पंजिकृत, सुरक्षित  र  प्रभावकारी विषादी छान्नुहोस् ।
  • पंजिकरण नभएकार प्रतिबन्धित विषादी बारे जानकारी राख्नुहोस र त्यस्ता विषादी खरिद नगर्नुहोस ।
  • विषादीको सुरक्षित तरिकाले भण्डारण गर्नु होस र  बालबच्चहरूको पहुँच देखि टाढा राख्नुहोस् ।
  • सही विषादी, सही मात्रामा, सही समयमा र सही तरिकाले प्रयोग गर्नुहोस् ।
  • विषादी चलाउँदा सुरक्षात्मक ........

Read More
देवेश कुमार मिश्रा

देवेश कुमार मिश्रा

(कार्यालय प्रमुख)
मनिषा पौडेल

मनिषा पौडेल

(कृषि प्रसार अधिकृत)
सबै हेर्नुहोस्